Назад

Оптимизират консумацията на вода в транспорта


07.07.2021 г., с. 9

 

ПРОЕКТ НА ОБЩИНАТА И А1

Оптимизират консумацията на вода в транспорта

Част от концепцията „Интернет на нещата“

 

Високотехнологично решение на А1 помага на Столична община да елиминира излишния разход на вода в авто- и електротранспорта. Проектът е за измерване и дистанционен мониторинг на консумацията на вода и налягането в избрани обекти в столичните компании за автотранспорт и електротранспорт и е част от концепцията „Интернет на нещата“ със стандарта Narrowband-loT (NB-loT). Системата е внедрена в началото на 2021 г. в няколко от най-водоемките обекти - автобусните предприятия в Малашевци, Дружба и Земляне, както и тролейбусно и трамвайно депо „Надежда“, и депо „Трамкар“. Детайлният мониторинг показва, че в обектите има много висок постоянен разход на вода в часове без активна дейност. Същевременно налягането варира от 4,7 бара до 6,2 бара, при необходими около 3,0.