Назад

Общината разработи десетгодишен екоплан

29.04.2020 г., стр. 7

С 840 млн. евро превръщат София в зелен град

Реализацията му значително ще намали и парниковите емисии в столицата

Столичната община разработи десетгодишен план за действие за зелен град, който включва инвестиционни програми в областта на транспорта, строителството, енергетиката, околната среда, водите, отпадъците и земеползването, съобщиха от „Московска" 33 и уточниха, че за реализацията му са заложени 840 млн. евро.

Целта е да се осигурят инвестиции в приоритетни зелени проекти, като по този начин се подобри качеството на околната среда в града. За постигане на зелените цели са планирани мерки за подобряване и разширяване на зелените пространства в града, интегриране на зелената инфраструктура в целия град. В целите за чиста енергия е планирано: да се увеличи делът на обществения транспорт и насърчаване на използването на почисти горива, увеличаване на възобновяемата енергия, подобряване на енергийната ефективност в сградите и намаляване на използването на твърдо гориво за отопление.

В стратегическите цели за отговорно използване на ресурсите са планирани мерки за намаляване на зависимостта от повърхностните води и намаляване на риска от липса на вода при продължителна суша. Други мерки са: увеличаване на рециклирането и насърчаване на повторното използване на материалите.

Изпълнението на стратегическите цели ще доведе до подобряване на качеството на атмосферния въздух и намаляване на въглеродния отпечатък на града.

Общите калиталови разходи в плана са мащабни и са в размер на около 840 млн. евро. Изпълнението на мерките ще доведе до конкретни оценени ползи като икономия на енергия в размер на 384 100 мегават-часа годишно.

Намаляването на емисиите на фините прахови частици с 21200 кг на година и 322 700 кг азотен двуокис, а намалението на въглеродния двуокис се очаква да бъде 213 800 т за 12 месеца.

Планът се разработва с техническата помощ на ЕБВР. Това стана възможно след присъединяването през 2018 г. на Столичната община към Рамковата инициатива на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) „Зелени градове".

Планът предстои да бъде разгледан на заседание на Столичния общински съвет в четвъртък.

Фандъкова: "Надявам се другата седмица да отворим Витоша"

Парковете в София бяха отворени заради децата. Това обяви кметът на София Йорданка Фандъкова в ефира на 6ТВ. От това как се спазват правилата там ще стане ясно дали ще бъде отворена Витоша. Тя изрази надежда другата седмица планината да бъде достъпна за посещения.

Кметът припомни, че часовете за посещение за родителите с деца в парковете са от 9,30 до 18,30 часа, а в останалото време се допускат спортуващи и разхождащи домашните си любимци. Разрешението важи за десет големи парка. По думите на Фандъкова 120 души са били заети за организацията на маршрутите в парковете.

„Благодаря на всички, които спазват правилата, мярката беше насочена към децата", заяви кметът, Фандъкова каза, че в понеделник е имало повече нарушения, отколкото вчера.