Назад

Област Видин с най-малко жители

22.05.2020 г., с. 6

 

ОБЛАСТ ВИДИН С НАЙ-МАЛКО ЖИТЕЛИ

 

9 общини с население над 100 000 души

 

Най-голямата по броя на населението си община в България е Столична. Освен нея още 8 общини в страната са с население над 100 000 души - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен и Пазарджик, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Относителният дял на населението в тези 9 общини представлява 41.5% от цялото население в страната. Към края на 2019 г. от общо 265 общини в страната, 133 от тях (50%) са с население под 10 000 души. Относителният дял на населението в тези общини представлява едва 10.8% от общото население в страната. Най-малката община в страната е Трекляно (област Кюстендил) с население 815 души, следвана от община Бойница (област Видин) с население 869 души.

Средната площ на една община в България е 419 кв. километра. Най-голямата по територия община в страната е Сливен. Освен нея още 7 общини са с територия над 1000 кв. км, сред които Столична, Добрич-селска, Тунджа (област Ямбол), Самоков (област София), Средец (област Бургас), Стара Загора и Карлово (област Пловдив). Най-малката по територия община в страната е Челопеч (област София). Освен нея още 10 общини са с територия под 100 кв. км. На територията на 9 общини в България - Пловдив, Добрич Ямбол, Кричим, Перущица, Копривщица, Челопеч, Антон и Чавдар, има само едно населено място - техният общински център.