Назад

НС гласува промените за детските градини

НС гласува промените за детските градини

Компенсации за хлапета без място в първа група

Стела Маринова

Да се отпуснат компенсации за родителите на деца от 3-годишна възраст (първа група) до първи клас, които не са приети в държавна забавачка, от общината не е предложено алтернативно място и затова са принудени да ги запишат в частна градина или в образователен кооператив. Това прие образователната комисия между първо и второ четене на промените в Закона за предучилищното и училищно образование. Те ще бъдат гласувани от Народното събрание следващата сряда.

По време на дискусията образователният министър Красимир Вълчев обясни, че държавата и общините изплащат около 90% от разходите за дете. Така, след като и 4-годишните бъдат обхванати от задължително предучилищно образование (б.а. - промяната също ще бъде гласувана сряда), за тях ще се предоставят по 300 лв. Това би намалило разходите за родителите с 40-50%. Според образователния министър обаче голяма част от общините няма да намалят таксите, както се е случило при 5- и 6-годишните. По думите му трябва да има разлика от 30 лв. между таксите за децата в предучилищна възраст и останалите, но невинаги е така. „Запазваме си скептицизма, че общините ще направят облекчаващи механизми“, заяви Вълчев и допълни, че няма как да се контролира размерът на таксите, тъй като той се решава от общините.

Държавата ще подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование в държавни и общински забавачки и училища, като ги превежда към бюджетите на общините, предвижда друга от промените. Условията и редът, по който да се подпомагат пълно или частично родителите, ще зависят от самите общини с наредбите за местните данъци и такси. 50% от получените средства обаче трябва да дават възможност за пъпно освобождаване от такса.