Назад

Нова наредба на регионалното министерство

Отварят забавачки в блоковете

Детските градини с отделен вход

 

РАЙНА ХАРАЛАМПИЕВА

Детски градини ще се отварят в жилищни блокове и други сгради. Това предвиждат промените в наредбата за поддържането им, пуснати за повторно обществено обсъждане.

Според проекта, ако детската градина е в жилищна или административна сграда, ще има отделен вход за нея и пожарната безопасност трябва да е подсилена.

Недостиг

От регионалното министерство аргументират промените в наредбата с възможността да се намали недостигът на места в детските ясли и градини. Според действащите сега изисквания детските заведения могат да се изграждат само като самостоятелни сгради в обособени за целта поземлени имоти. В същото време към момента съществуват голям брой т.нар. филиали, разположени в части от сгради, в които се извършва пълноценно отглеждане и обучение на деца. Затова се предлага да отпадне това изискване за детските заведения, независимо  от собствеността им. Детската градина ще може да ползва полуподземни  и подземни пространства за обслужващи помещения.

Ще трябва да се осигурят зони с възможност за поетажно преместване на хора при пожар или авария. Забавачките ще са оборудвани с предпазни парапети на балкони и тераси с цел обезопасяване срещу възможно падане, които ще се проектират с височина най-малко 1,05 м за обезопасяване срещу падане от височини до 20 м. Оградата на детското заведение се предвижда с минимална височина 1,6 м. Когато то е разположено в част от сграда, се допуска частично ограждане на площта от двора, ползван от детската градина или ясла. Не се допускат изцяло плътни огради.