Назад

Нов водопровод гарантира водата на Перник


14.10.2020 г., с. 15

 

Нов водопровод гарантира водата на Перник

 

Бъдеща еверсивна връзка между язовир „Бели Искър“ и довеждащата система „Искър“ посредством Малобучинския водопровод ще гарантира водоснабдяването на град Перник.

Правителството възложи на министъра на икономиката да подпише споразумение със Столичната община за изграждането й и да предостави трансфер от бюджета на Министерството на икономиката към общинския. Решението на Министерския съвет е във връзка с необходимостта от намиране на трайно решение за преодоляване на възникналата в град Перник криза.

На „Български ВиК холдинг“ се възлагат дейностите, свързани с ремонта и реконструкцията на язовир „Огняново“, както и извършването на необходимите действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от язовира. Ще бъде изградена пречиствателна станция за питейни води и нов магистрален водопровод до Пречиствателна станция за питейни води „Панчарево“. Съоръжението ще бъде свързано към водоснабдителната система на Столичната община.