Назад

Наредба за обществено обсъждане


23.12.2020 г., с. 9

 

Наредба за обществено обсъждане

Бъдещи наематели без право да купят общинско жилище

Без отопление с отпадъци и само по една кола

 

Бъдещи наематели на общински жилища в София няма да имат право да купят имота, в който са настанени да живеят. В същото време хората в заварено положение, които вече живеят в такъв имот, ще продължат да имат тази възможност. За тях няма да има и промени в наема.

Условията за нови наематели са заложено в наредба за управление на общинските жилища на общината, която ще бъде качена за обществено обсъждане, съобщиха от Столичния общински съвет (СОС).

Бъдещите ползватели ще трябва и да застраховат жилището в полза на кметството за целия срок на договора, както и да платят еднократен депозит. С новите изисквания се забранява използването на отпадъци за отопление, както и притежанието на повече от едно МПС на домакинство. Разпоредбите са част от мерките, които Столичната община налага с цел опазване чистота на въздуха в града, посочват от СОС.

Ще се създават два жилищни фонда - „Настаняване под наем при условията на нормиран наем“ и „Настаняване под наем при условията на пазарен наем“. Първият, в който наемът е нормиран, е за лица и семейства, които са в риск от бедност и социално изключване. Жилището може да се ползва само за срок от 5 години и това е част от политиката за стимулиране на хората да излязат от икономическо-социална изолация. Това условие не важи за лицата с трайно намалена, над 71%, работоспособност.

Фондът за настаняване в жилища на пазарен наем е за домакинства, които могат да ги наемат чрез тръжна процедура по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Срокът за наемане на такова жилище е 7 години.

Проектът за наредба въвежда нов диференциран подход за определяне на наема според спецификата на домакинството. За тези, които са по пазарен наем, цената се формира по наредбата за търговете. С новата наредба се определят резервни жилища за домакинства, пострадали при бедствия и аварии.