Назад

Намаляват основните източници на замърсяване

19.04.2021 г., с. 9

Намаляват основните източници на замърсяване

По-чист въздух в София със 100 нови мерки

Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух влиза за разглеждане в СОС

Подменят близо 6000 печки на дърва и въглища

 

Новата Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 - 2026 г. бе внесена за разглеждане в Столичния общински съвет (СОС). Програмата предвижда над 100 мерки, с които въздухът в столицата  да стане по-чист, съобщи   зам.-кметът на столицата по екология Десислава Билева.

През последните години Столична община успява да постигне и запази положителната тенденция за намаляване на средногодишната концентрация на финни прахови частици и всичките 6 автоматични станции на територията й показват постигнато съответствие със средногодишната норма от 40рд/ т3.

През тази година започна и реалното изпълнение на проектите за безплатна подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови екологични уреди за отопление. Към момента са подписани договори с одобрените 5506 кандидати, като от януари насам са постъпили за разглеждане и още 500 нови заявления, обясни Билева.

От Столична община отчитат и засилено миене на града, както и работа по премахване на т. нар .„кални точки" в кварталите, които са източник на прах във въздуха.

Една от новите мерки е въвеждане на зона с ниски емисии от транспорта, която предвижда недопускане в централните градски части на транзитното преминаване на автомобили с нисък екологичен клас в дни с по-големи превишения на нормите.