Назад

Над 5400 души с безплатна екопечка в София

09.10.2020 г., с. 5

5432 кандидати са одобрени за безплатна подмяна на отоплителни им устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи в София, съобщиха от „Московска“ 33. В срок до месец всички одобрени кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с нови на газ или пелети, трябва да предоставят в районната администрация по местонахождение на имота: проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектори. В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза: техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

„След получаване на необходимите документи ще преминем към сключване на индивидуални договори с всеки кандидат. Общината ще продължи с нова кампания за набиране на кандидати през следващата година“, уточняват от кметството.