Назад

Над 31,4 хил. са новорегистрираните до края на март

23.06.2020 г., с. 5

 

Над 31,4 хил. са новорегистрираните до края на март

Всеки шести във Видин е безработен, София – едва 4.4%

Още 14 области в страната са с ниво по-високо от 10 на сто

 

Във Видин всеки шести е безработен, София - едва 4.4 на сто, показват данни на Агенцията по заетостта към края на май 2020 г. Още 14 области в страната са с ниво над 10 на сто. В столицата столица пък то е най-ниско и е едва 4.4%.

Според статистиката след столицата се нареждат Габрово, Перник и Варна с ниво на безработица между 6,8 -7.5 на сто. По брой на останалите без препитание лица обаче лидери са София, Пловдив и Благоевград с над 20 000 безработни към края на май.

Спрямо март е налице двоен ръст при всяка от трите области. В Града под тепетата останалите без прехрана са 23 891 души, а в Благоевград - 20 682 души. В столицата те са 29 262. Областите Варна, Бургас, Плевен и Пазарджик също отчитат високи резултати с между 12 000 - 16 000 безработни.

В края на май 2020 г. безработните у нас са 295 453, което е с 2643 души повече спрямо предходния месец. В сравнение с края на март, когато показателят се равнява на 209 299 души, е налице ръст от 86154 души.

Новорегистрираните безработни са 31478. Към май 2019 г. техният брой е 18 897 или с 12 581 по-малко спрямо сегашния резултат. Най-силно засегнати са заетите в сферата на услугите - там безработни са 14 405 души, което е ръст от 7201 лица за година. На второ място са неуточненият отрасъл, следван от заетите в индустрията.

Данните на Агенцията по заетостта сочат още, че преработващата промишленост и хотелиерството и ресторантьорството са с най-голям брой на уволнени. Тук влизат и заетите в сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети". На опашката пък са лицата, заети в сферата добивната промишленост. След тях са производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, както и доставянето на води, канализационни услуги, управление на отпадъци. В тези сектори броят безработни варира между 29 и 197 души.

Най-голяма е групата на безработните над 50 години (110 568 души), които са със средно образование - 57 042 души. Втори подред са безработните младежи до 29 години (42 291 души), а най-слабо засегнати са безработните лица с увреждания - там броят е 13 433 души.

Хората със средно образование или без квалификация и специалност чакат между би 12месеца в регистрите на бюрото по труда, като техните групи са най-многобройни. При чакащите над 1 година най-много хора има от тези без специалност.