Назад

Кметове обсъдиха мерките след наводнението


22.01.2021 г., с. 9

 

Кметове обсъдиха мерките след наводнението

 

Районите кметове на Столична община, чиито райони пострадаха от наводненията, се събра на среща, за да се обсъдят предприетите мерки и превенцията. Всички предложения да бъдат дадени в писмен вид до Постоянната комисия по ред и сигурност към СОС.

След това ще бъде изготвен План за действие за изпълнение на Стратегия за сигурност на Столична община 2021-2027 r. С документа ще бъдат набелязани мерките и посочени необходимите финансови средства и структурите, които ще отговарят за изпълнението на задачите. Директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ Красимир Димитров разказа за работата на поверената му дирекция по предотвратяването на аварийните ситуации - почистването на реките, корекция на речните корита, постоянното наблюдение на състоянието им. Директорът на АПП каза, че в момента се подготвя цялостна програма за бъдещи дейности, която ще бъде готова в началото на февруари.