Назад

КЕВР не вижда основание да намали цените


23.12.2020 г., с. 3

 

КЕВР не вижда основание да намали цените

Парното остава скъпо

7,7 млн. лева са надвзети от абонатите за шест месеца, заради по-евтиния газ, признават от регулатора

Високата цена оставала и заради квотите СО2

 

Цената на парното няма да бъде намалена. Комисията за енергийно и водно регулиране не вижда основания, „които да обуславят необходимост от преразглеждане на пределните цени на топлинната енергия, съответно на преференциалните цени на електрическата енергия“, зави в писмо председателят на регулатора Иван Иванов.

То е по повод настояването на омбудсмана Диана Ковачева цените на парното да бъдат намалени още от 1 януари 2021 г. за всички битови клиенти на топлофикационните дружества с основно гориво природен газ. Причината е, че при реална цена на газа за месеца - 28,21 лв./ мВтч, гражданите са заплащали на „Топлофикация София“ за горивото по 30,04 лв./мВтч. „Надплащането е налице не само за ноември 2020 г., но и за цялото второ полугодие на 2020 г.“, категоричен е омбудсманът.

От КЕВР обаче определиха твърденията като „неоснователни и тенденциозни“. От юли тази година цените на парното у нас вече се определят за една година, на база прогноза цена на природния газ. Така от 1 юли влязоха в сила нови цени на топлинната енергия (какви са те за всеки град вижте в таблицата), които бяха определени при средна прогнозна цена на природния газ от 30,50 лв. за мегаватчас, Досега обаче реално цената на газа остава под тази стойност. От началото на отоплителния сезон - октомври тя беше 24,72 лв. за мегаватчас, за ноември - 28,21 лв. за мегаватчас, за декември - 27,70 лева

за мегаватчас, а от 1 януари предложението на „Булгаргаз“ е да има ново намаление до 25,07 лева за мегаватчас.

От КЕВР се оправдаха, че имат право при необходимост по време на регулаторния период, но не по-често от веднъж на 6 месеца, да изменят цените на топлинната енергия при условие, че е налице съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода. В наредбата е записано, че за съществено изменение се приема такова в размер на 15% спрямо прогнозната цена.

Според регулатора обаче данните показвали, че средното отклонение между прогнозната цена на газа за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. спрямо реалната е 12%. При тази разлика надвзетата сума от абонатите е 7,7 милиона лева заради по-евтиния газ, пишат от КЕВР. Но допълват, че разходите за природен газ са само един от ценообразуващите елементи на цените на топлинната енергия. Другият са цените на квотите С02, които са се повишили от началото на регулаторния период от 22 евро/тон до 31 евро/тон, или с 41%. Това води до допълнителни разходи в размер, надхвърлящ този на спестените средства от природен газ. Тези допълнителни разходи на „Топлофикация София“ към момента не са компенсирани и дори надхвърлят спестените разходи за купуване на природен газ, твърдят от КЕВР. От регулатора уточняват, че при всяко формиране на надвзет приход същият ще бъде задължително компенсиран през следващия регулаторен период, което е гаранция, че нито гражданите, нито топлофикационните дружества ще бъдат ощетени.

 

С 4% по-високи суми спрямо 2019 г.        

63 лева е средната сметка в Пловдив

Във Варна фактурите са за над 70 лева

 

Средната стойност на фактурите на битовите клиенти на „EVN Топлофикация“ в Пловдив за ноември 2020 г. е 62,98 лв. с ДЦС. 81,06% от абонатите имат сметки до 100 лева, 16,51 на сто - от 100 лв. до 200 лв., а 2,43% дължат по над 200 лв. Това показват данни на дружеството по запитване на „Труд“.

Сметките за отминалия ноември са с около 4% по-високи в сравнение със същия месец на 2019 г., което от EVN обясняват с факта, че средната месечна температура в Пловдив през ноември 2020 г. е била 6,7 ±С, а през ноември 2019 г. е -10,8 +С.

Във Варна потребители споделиха, че за ноември са платили малко над 70 лв., докато през най-студените месеци миналата година сметките им са достигали 105-110 лв.

Парно имат само малка част от жителите на града в два квартала. Абонатите са около 16 000.