Назад

Извиняват отсъствията в детските градини с молба от родител


14.04.2021 г., с. 5

 

В СТОЛИЦАТА:

Извиняват отсъствията в детските градини с молба от родител

 

Отсъствията на децата в столичните забавачки, които са записани в задължително предучилищно образование, ще бъдат извинявани с молба от родител. Това нарежда със своя заповед образователният министър Красимир Вълчев.

От 12 април до края на месеца отсъствията на децата на 5, до 7 години, които според нормативна уредба тази година имат право на 20 дни служебно извинени отсъствия, ще могат да бъдат извинени по уважителни причини и са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.

Възможността да не се пишат отсъствия за децата в задължителна предучилищна възраст се въведе през учебната 2020 - 2021 година във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната. От нея могат да се възползват общини, попадащи в „червената“ или „оранжевата“ зона.

Предложението към министъра на образованието за това може да бъде отправено по препоръка на съответната регионална здравна инспекция, областния или общинския координационен щаб.