Назад

Финансират проекти за спорт


26.03.2021 г., с. 9

 

Ваканция

Финансират проекти за спорт

Движение и здраве

 

Продължава набирането на проектни предложения за 2021 година по Програмата на Столична община за развитие на спортни дейности при деца и ученици. За тази година средствата, които поиска зам.-кметът по образование и култура Тодор Чобанов са в размер на 420 000 лева. С тях ще се финансират проекти по „Спорт в училище“ и „Движение и здраве“ за детските градини, както и до спортни занимания по програмата „Ваканция“. За средствата могат да кандидатстват детски градини, училища и общински центрове за подкрепа на личностно развитие,както и проекти, изпълнявани самостоятелно или с участие на неправителствени организации.

Максимална стойност за финансиране на един проект е до 4000 или 4500 лева според направлението от програмата за спортни дейности.