Назад

Школата и забавачките в София с психологически кабинети


09.04.2021 г., с. 2

 

ЕКСПЕРТИ ЩЕ ПОМАГАТ НА ДЕЦАТА ЗАРАДИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО

Школата и забавачките в София с психологически кабинети

 

В училищата и детските градини в София ще има психологически кабинети, реши Столичният общински съвет, като прие предложението на Албена Кръстева от БСП.

„Стратегията трябва да бъде съобразена с промяната на условията, в които се обучават децата и тази година - COVID онлайн обучението, с което се редуват присъствено", каза Кръстева и обясни: „Онлайн обучението нанася физиологични и психологични обучителни затруднения на учениците, което налага един по-задълбочен прочит на написаните в стратегията дейности. Децата се обездвижват, затруднява се комуникацията между тях, ограничават се игрите на открито, което е много съществено за тяхното развитие. Също така има статистика за повишаване на насилието".

Кръстева заяви, че промяната цели във всяко едно училище и детска градина да има на разположение психолози, които да работят с учители, родители и деца, нуждаещи се от помощ за преодоляване на психологичен дискомфорт, породен от онлайн C0VID обучението.

„CОVID онлайн обучението затруднява комуникацията и терапията с логопеди и ресурсни учители. Призоваваме в списъка, който са изготвили в Дирекция „Образование" за налични логопеди и психолози в училищата, в които няма, да бъдат осигурени такива специалисти. Също така не е лошо да се проучи и липсата на техническо оборудване и да се обезпечават децата от социално слаби семейства, за да може да се обучават онлайн", добави още Албена Кръстева.