Назад

Колите в София с 28% повече за пет години


25.02.2021 г., с. 5

 

Достигнаха 663 бройки на 1000 души

Колите в София с 28% повече за пет години

С този темп изпреварват хората до 2028 г.

 

Деян Дянков

От 515 на 663 са скочили автомобилите на 1000 столичани от 2016 г. насам.

Това сочи анализ на общинската фирма „Софияплан“, която отговаря за устройственото планиране на столицата.

Според анализа, публикуван на сайта на „Софияплан“, ръстът на автомобилите е 28%. Ако се запази в подобни темпове, броят на автомобилите в столицата ще надмине този на хората през 2028 г., изчисли „Телеграф“ на база настоящия темп на растеж на населението в града по данни на НСИ.

Пешеходци

Според анализа пешеходната свързаност в града е добра, но част от зоните са изолирани една спрямо друга. Така пешеходните маршрути на кратки разстояния често са значително удължени, което ограничава този тип придвижване. В някои случай пространствената изолираност води до социална такава, както и до липса на достъп до базови услуги на близко пешеходно разстояние.

Транспорт

Според анализа се наблюдава тенденция за плавно намаление на пътуванията с обществен транспорт независимо от пускането на метрото. Градският транспорт все още е доминиращата форма на придвижване, но увеличаването на дела на пътуващите с метро не успява да компенсира спада при другите видове обществен транспорт въпреки инвестициите в масовото обновяване на превозните средства. Общото намаление на годишния брой пътници с обществения транспорт за периода 2011 - 2017 г. е 8,6%.

Велосипеди

Според анализа велосипедният транспорт има огромен потенциал за развитие, тъй като делът му в транспортния микс все още е незначителен - между 1% и 2% според последните проучвания от 2017 и 2020 г. Според „Софияплан“ центърът и основните бизнес зони не са достъпни поради липса на качествена и безопасна веломрежа. Затова според авторите на анализа общината трябва да изгради мрежа от безопасни трасета по главните радиални направления към центъра, за да повиши атрактивността на велосипеда като средство за ежедневно придвижване.