Назад

Доклад на главния архитект Здравко Здравков


14.01.2021 г., с. 9

 

Доклад на главния архитект Здравко Здравков

Правят пасарелки на "Околовръстното"

Съоръженията за пешеходци ще са при "Царско село" и Ботаническата градина

Заради концентрацията на хора, които пресичат

 

Нови съоръжения за пешеходци ще има на "Софийския околовръстен път" - Южна дъга, които ще свързват районите "Витоша" и "Лозенец". На две места ще се поставят пасарелки, се разбра по време на заседанието на Постоянната комисия по архитектура към СОС, която прие доклада на главния архитект Здравко Здравков. Едната ще е на "Околовръстното" при комплекса „Царско село“, а другата ще е между бензиностанция и Ботаническата градина.

Арх. Здравков отговори на въпроси на общинските съветници, че минимална височина за преминаване на този клас съоръжения е 5 м и е съобразено с нормативната уредба за преминаване на Околовръстния път. Техническият проект разработен от Главболгарстрой.

В доклада е посочено, че след проучване е установено, че в този участък на Околовръстното - Южна дъга, е с концентрация на пешеходно движение и са наложителни пасарелки.

„Служебно е изработен проект за изменение на планове за регулация в обхвата на разрешението. По него са представени положителни становища и съгласувателни писма от експлоатационните дружества“, пише още в доклада, който бе одобрен в архитектурна комисия.

Обслужващи Околовръстния път обекти ще бъдат изместени, като се обезпечи същестувващото водоснабдяване и отводняване на имотите. Проектът е съгласуван и с дирекция„Управление и аналз на трафика“, Пътна полиция-СДВР и АПИ заради предсо-тящата промяна и в организацията на движението. Проектът е обявен в районите Витоша и Лозенец, публикувано е обявление и в Държавен вестник през юни 2020 година и няма постъпили възражения в законоустановения срок. Оодобрен е и от Общинския експертен съвет по устройство на територията.