Назад

Десислава Билева, зам.-кмет на София по зелена система, екология и земеползване: София ще пуска по-често зелен билет по 1 лев на ден срещу мръсния въздух

24.11.2020 г., с. 14-15

 

Десислава Билева, зам.-кмет на София по зелена система, екология и земеползване

София ще пуска по-често зелен билет по 1 лев на ден срещу мръсния въздух
 

Въвеждането му ще е при над 150 мг фини прахови частици вместо при 200 мг и при неблагоприятна метрологична прогноза

Проучване на СУ показва, че в различните райони превишението на фини прахови частици е различно и предлагат да се прилагат и локални мерки

Одобрихме над 5500 семейства, които ще заменят безплатно старите печки на дърва и въглища с 5000 климатика, 470 газови уреда, 3100 пелетни устройства и 6460 радиатора

С проект за 10 млн. лв. ще обновим Борисовата градина и ще изградим зелен пояс, който да спира шума от „Цариградско шосе"

До края на годината ще обявим процедурите за избор на изпълнител и за инсталацията за оползотворяване на RDF гориво в „Топлофикация - София“

Догодина в зоопарка стартира изграждането на зона „Африка“, за да може най-накрая в София да има жираф

 

ДАРИНКА ИЛИЕВА

-  Г-жо Билева, на прага сме на зимата. Какви мерки ще предприеме Столичната община, за да намали замърсяването на въздуха? Посочихте чистотата на въздуха за ваш основен приоритет, когато заехте поста през май?

-  Чистотата на въздуха трябва да е приоритет за всеки, защото в ежедневието си допринасяме за това какъв въздух дишаме. В последните години Столичната община работи усилено и последователно по тази тема. Тенденцията в София е, че концентрацията на замърсяването с ФПЧ 10 (фини прахове частици) и броят на дните с превишения устойчиво намаляват и това показва, че мерките работят. Вече е качена за обществено обсъждане и новата програма за подобряване качеството на въздуха, която ще действа от 2021 до 2026 г. Знаете, че по инициатива на столичния кмет Йорданка Фандъкова бе възложено научно изследване на НИМХ, което за първи път обърна фокус към приноса на различните източници на замърсяване на въздуха.

Според тези данни и според инвентаризацията, направена при разработване на новата програма, най-голям принос за замърсяването има отоплението на твърдо битово гориво, следвано от прахта, която остава по улиците - т.нар. ресуспендирана прах. През 2018 г. проучване на общината установи, че над 50 000 домакинства в София се отопляват на дърва и въглища. Затова чрез изпълнението на два проекта искаме да подменим безплатно уредите на над 15 000 от тези домакинства с нови по-екологични.

Единият проект е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ и е на стойност 44 млн. лв. До момента по него сме одобрили над 5500 заявления от граждани за подмяна на отоплителните им устройства с над 5000 климатика, 470 газови уреда, 3100 пелетни устройства и 6460 радиатора. До края на годината ще стартираме обществената поръчка за доставка на уредите, за да може от следващия отоплителен сезон те да имат ново екологично отопление. От януари отново започваме да набираме заявления. Важно е хората да знаят, че няма да има краен срок за подаване, а ще е постоянно до изчерпване на финансовия ресурс. Работим и по проект по Програма LIFE на ЕС, по който ще подменим отоплителните уреди на още над 4900 семейства.

Работим и за намаляване на замърсяването от ресуспендираната прах. Стартираме с облагородяването на калните точки във всички квартали. За 2021 г. планираме да озеленим над 64 000 кв. м такива площи, на които в момента се паркира, а след това колите разнасят тази прах из целия град. Идентифицирахме 73 такива места в столицата, в чието облагородяване ще инвестираме над 1,2 млн. лв. Вече работим в районите „Овча купел“, „Красна поляна“ и „Надежда“ за облагородяване на 7 кални точки.

Стартирахме и обществена поръчка за 3 електрически машини — представете си огромни професионални прахосмукачки, които ще прибират прахта от улиците. Ако са достатъчно ефективни, планираме да доставим на всеки от 24-те района. Освен това планираме значително увеличение на площите и кратността на миенето на улици и булеварди през 2021 г.

-  А какво предвижда новата програма и ще стане ли по-гъвкав механизмът за въвеждане на зелен билет от 1 лев за градския транспорт в дните с мръсен въздух?

-  Столичният кмет ни възложи при нужда да направим предложения за промени в механизма с оперативни мерки. Създадохме работна група с доказани специалисти от различни области и научните среди - Националния институт по метрология и хидрология, Химикотехнологичния и металургичен университет, Софийския университет, УНСС и Нов български университет. До момента пускането на зелен билет се предвижда при превишение от над 200 микрограма на ФПЧ на 2 от станциите, измерващи качеството на въздуха. С г-жа Фандъкова обсъдихме въвеждането на зелен билет да става при превишения над 150 микрограма на 2 станции и при неблагоприятна метрологична прогноза, т.е. това ще се случва по-често и ще ни даде възможност да реагираме по-бързо. Зеленият билет е 1 лв. и важи за всички линии за градския транспорт през деня.

Продължаваме и с още една мярка за по-чист въздух - поставяне на филтри на комините в районите „Красна поляна“ и „Слатина“ приоритетно и след това и в други райони. Вече са монтирани над 500 филтъра.

В продължение на програмата на Столична общината „Моето зелено училище“ тази година стартирахме отново засаждане на дървета в дворовете на училищата, в които преобладава бетонът или минава сериозен трафик, за да направим малки зелени пояси около тях. До Нова година ще засадим над 1000 дървета. Отделно по улици и булеварди сме засадили още над 2900. Вече тече и шестият залесителен сезон в новата гора на София. На финала на този проект столицата ще има нова гора с над 110 000 дървета, в чието засаждане ще са се включили хиляди софиянци. Благодаря на всички столичани за активността.

-  Какво стана с проекта за изграждане на инсталация за оползотворяване на RDF и няма ли опасност столицата да загуби европейското финансиране, след като новият програмен период стартира догодина, а вие не сте обявили процедурата за избор на изпълнител?

-  Лично съм ангажирана с този проект още от 2017 г. Той вече е одобрен с решение на Евро-комисията от април. Чрез него ще изградим и завършим напълно интегрираната система за управление на отпадъците на София. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до декември 2023 г. Наш партньор е Европейската инвестиционна банка, с която имаме подписано споразумение и тя има ангажимент да подготви тръжната документация за избор на строител и доставчик на оборудването, както и тази за строителен надзор. Очакваме да получим финалната документация и до края на годината да стартират обществените поръчки.

-  Проектът постоянно е поставян под съмнение - кажете има ли опасност за здравето на софиянци, ако инсталацията бъде изградена?

-  По-чистият въздух в София е основен приоритет за г-жа Фандъкова и целия екип. Невъзможно е нито общината, нито ЕК да застанат зад проект, който носи какъвто и да е риск за замърсяване на въздуха в София. За съжаление, по тази тема спекулациите са много. В целия ЕС, а и не само, работят такива инсталации, защото отпадъците се оползотворяват чрез енергия, а това е част от кръговата икономика. Освен това ЕК залага изисквания за най-добри налични техники за оползотворяване на отпадъци, които не създават никакъв риск за хората. Само в Европа има над 260 такива инсталации, във Франция в момента се изграждат 3. Швеция, която е на първо място по качество на въздуха, има 34 действащи инсталации.

Заложили сме изисквания инсталацията да има 4-степенна очистваща система на димните газове. Ще поставим информационно табло на публично място, на което в реално време ще се визуализират измерените емисии от инсталацията. Освен това всеки ще може да проследява в реално време онлайн данните за емисиите от инсталацията. И още нещо - инсталацията е със система, която автоматично ще спира работата й, ако се отчете превишение на някой от показателите. Взели сме всички необходими мерки, за да гарантираме, че няма да има никакъв риск за нас, софиянци.

-  Готови ли сте с предложение за нова формула за такса смет? Вече има различни пилотни проекти, чиято цел е да ви помогнат да намерите точния механизъм за изчисление, какво показват те?

-  Новата формула за изчисление на такса смет се обсъжда и на национално ниво от работна група, в която участва и Националното сдружение на общините. Формулата трябва да влезе в сила от 2022 г. Столичната община работи отдавна по темата. Реализирахме пилотен проект в „Надежда“ с персонални контейнери за разделно събиране на отпадъци за 300 домакинства, за да направим анализ какъв би бил ефектът от този метод да се плаща според количество изхвърлени отпадъци. Имаме и споразумение с ЕИБ за предоставяне на безвъзмездна техническа помощ за най-добрите европейски практики в тарифната политика за управление на отпадъците и за разделното събиране. Трябва да получим анализите и докладите до края на месеца. Темата е изключително важна и по нея предстоят множество дебати.

-  Над какви нови проекти работите за 2021 г.?

-  Основен приоритет остава подобряването на качеството на въздуха. Затова възложихме анализ на Софийския университет за ефекта от мерките, както и тяхното въвеждане в София. Предварителните данни показват, че в различните райони на града превишението на фини прахови частици е различно и затова те предлагат да се прилага териториален подход - тоест локални мерки, отчитайки нивото на замърсяване.

Предстои да започнем възстановяването на нова част от Борисовата градина. Кандидатстваме с проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ с индикативна стойност 10,33 млн. лв. Ще възстановим езерото с лилиите, както направихме с розариума, който всички много харесват. Ще обновим алейната мрежа, ще засадим нова растителност, която да оформи зелен пояс, който да спира шума от „Цариградско шосе“.

Работим и по идеята за изграждане на общински енергиен център. Възлагаме и предпроектно проучване за реализация на фотоволтаични електроцентрали за собствени нужди, които да поставим на покривите в двете най-големи общински предприятия - „Зоологическа градина“ и Столичното предприятието за третиране на отпадъците, които са едни от големите потребители на енергия. При доказване на ефективност в следващ етап ще изградим подобни инсталации и в останалите общински сгради.

-  Казахте, че догодина в зоопарка стартира изграждането на зона „Африка“, за да може най-накрая в София да има жираф. Какво включва реконструкцията?

-  За зоопарка е разработен инвестиционен проект в идейна фаза, който предвижда той да се раздели на зони по континенти. Проектът е внесен в направление „Архитектура и градоустройство“ и предстои публично обсъждане. Целта ни е догодина да стартираме със зона „Африка“, за да може най-накрая да зарадваме всички посетители на столичния зоопарк с жираф. Реконструкцията ще включва изграждане на условия за специализирано отглеждане на видовете от зона „Африка“, отговарящи на изискванията на международната организация ЕАЗА. В ход е обявяването на обществена поръчка за изготвянето на технически проект, който ще представи окончателния вариант на визията на зоната, както и прогнозната инвестиционна стойност.