Назад

Държава и община: Не е нужна промяна на плана за Витоша за Княжевския лифт


08.01.2021 г., с. 6

 

Държава и община: Не е нужна промяна на плана за Витоша за Княжевския лифт

Не поканиха собственика на съоръженията на среща за бъдещето му

 

Княжевският лифт може да се възстанови, без да се променя планът за управление на природен парк „Витоша“.

Около това становище се обединиха министърът на екологията Емил Димитров, земеделският министър Десислава Танева, представители на спортното министерство и на Столичния общински съвет на среща, организирана от кмета на София Йорданка Фандъкова.

„Една от най-важните цели, която сме си поставили и по която лично работя, е да осигурим достъп до планината Витоша за всички софиянци.

Затова още преди година заявих, че със или без желанието на собствениците на съоръженията ние започваме процедури за тяхното възстановяване. Очертахме два сценария. Първият - да работим за възстановяване на Княжевския лифт в съществуващите стъпки, за което не е нужно изготвяне на специализиран устройствен план. И вторият сценарий, при който възстановяването по този начин не е технически възможно и ще трябва да се изработи такъв план. Постигнахме пълна координация с различните институции. Изключително съм благодарна на министрите на земеделието и на околната среда, които присъстваха лично. В разговорите участваха и председателят на СОС Елен Герджиков, общинският съветник Тома Велев, който е и бивш директор на Природен парк „Витоша“. Всички сме единодушни, че за реконструкцията на Княжевския лифт не е необходима промяна в плана за управление на парк „Витоша“. Получихме уверение за много бързи действия от всички институции. Надявам се, че и собственикът, който нееднократно заявява, че е готов да възстанови лифта да бъде достатъчно съпричастен, за да може по-бързо да придвижим всички процедури“, заяви Фандъкова.

Тя уточни, че това е работна среща между институциите, затова собственикът „Витоша ски“ не е участвал в нея.

„Години наред се говори за противоречия между законите и плана. Исках да се уверя, че това, което целим, е възможно.

Необходим е специализиран подробен устройствен план. Собствениците са инициирали изработването на такъв. Очаквам той да бъде съгласуван от РИОСВ и агенцията по горите. Надявам се още през тази година да имаме конкретни резултати“, подчерта Фандъкова.

Заданието на плана е изработено от „Витоша ски“ и е изпратено за съгласуване от МОСВ и всички заинтересовани ведомства.

Очакваме успоредно с това да се внесе документацията и в Изпълнителната агенция по горите, за да може до 2 месеца да приключат тези процедури. След това е нужно решение на СОС и спазване на всички процедури по съобщаване на устройствения план, провеждане на обществени обсъждания и др. Най-бързият сценарий е първият. При него може директно да се пристъпи към подготовка на технически проект за възстановяване на лифта и да се издаде разрешение за строеж. Досега действията на „Витоша ски“ са в точно обратната посока.

Тяхното техническо предложение предвижда промяна на два от стълбовете, което води и до изработване на нов устройствен план. Нашето становище, за което сме ангажирали и външни експерти, е, че лифтът може да се възстанови в съществуващите стъпки на стълбовете. По този начин спестяваме време и една доста сложна процедура по нов план. Говоря за поне 2 г. време, което ще спестим на софиянци, обясни главният архитект на София Здравко Здравков.

„Беше много ползотворна среща. Безспорно е желанието на г-жа Фандъкова софиянци да имат по-голям достъп до Витоша, запазвайки екологията. Целта беше всеки в рамките на своето поле да достигнем до възможността, при която това да се случи максимално бързо, спазвайки всички закони. В момента се използват едва 20% от възможностите за ски в планината. Не говоря за изсичане на дървета, а за съществуващи възможности“, коментира след разговорите екоминистърът Емил Димитров.

„Стигнахме до общи решения. От страна на Министерството на земеделието по двата сценария ще има пълна мобилизация и най-бързи решения, за да може Витоша да стане по-достъпна. Надявам се, че и инвеститорът ще действа със същата бързина“, заяви министър Танева.