Назад

Честит празник, съграждани!

17.09.2020 г., с. V

Честит празник, съграждани!

Денят на вярата, надеждата, любовта и мъдростта, както и градът, в който живеем, са общи. Такива празници ни дават повод да си спомним, че това, което ни обединява, е много повече и много по-важно от това, което ни разделя. Живеем в трудни времена -от една страна, е необходимостта да спазваме социална дистанция в условията на пандемична обстановка, от друга, е кризата в обществения и политическия живот. Това ни кара да слагаме все повече разделителни линии помежду си и да се делим на: леви и десни, либерали и консерватори, умни и не толкова умни, вечно прави и винаги грешащи.

Местната власт обаче има предимството да намира по-лесно общополезните решения, тъй като в по-голямата си степен е ангажирана пряко с хората и техните колективни и индивидуални казуси.

Вярвам, че въпреки трудностите ние ще запазим тази привилегия, следвайки поетите ангажименти към гражданите, защото развитието на столицата не трябва да спира. И така, както се научаваме в движение да общуваме и работим пълноценно в условията на социална изолация, дано така намерим и общия път, по който да вървим към един още по-модерен и подреден град.

Пожелавам на всички здраве и нека пазим нашата София!

Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет