Назад

Бутат 4 незаконни постройки край вила на Тато


22.01.2021 г., с. 7

 

Бутат 4 незаконни постройки край вила на Тато

 

Столичната община издаде нови 4 заповеди за премахване на незаконни обекти, които се намират около бившата резиденция на Тодор Живков, сега хотел „Аглика", в Природен парк "Витоша", съобщиха от направление „Архитектура и градоустройство" (НАГ).

Установените незаконни строежи са: сграда за обслужващ персонал, едноетажна сграда за КПП, гараж и метална бариера.

НАГ извършва проверки за законосъобразността и техническото състояние на 17 строежа на територията на парк Витоша в изпълнение на разпореждане от Върховната административна прокуратура. За строеж: „прилежаща сграда" към ГД „Брезовица" е издадена заповед за премахване. Към момента индивидуалния административен акт е в процедура по обявяване. За изградена ограда, неподходяща по местоположение, е извършен оглед на място в присъствието на ТД „Държавно горско стопанство" -София, Изпълнителна агенция по горите - Дирекция Природен парк "Витоша". Към настоящия момент се изготвя протокол на комисията.

След влизане в сила на издадените заповеди собствениците ще получат покана за доброволно премахване. В случай че не бъдат изпълнени, Столичната община ще пристъпи към действия по принудително премахване.