Назад

БНБ прогнозира почти нулева инфлация тази година


14.10.2020 г., с. 14

 

БНБ прогнозира почти нулева инфлация тази година

Излизаме от кризата през 2022 г.

Заплатите ще растат въпреки спада на икономиката

 

Икономическата активност в България ще се възстанови до нивото си от преди кризата с коронавируса през 2022 г.

Това се посочва в макроикономическата прогноза на Българската народна банка (БНБ). Очаква се да изпратим 2020 г. с намаление на брутния вътрешен продукт (БВП) от 5,5%, което е значително по-малко в сравнение с предишната прогноза от юни за 8,5% спад. Тогава беше отчетен вторият най-голям в историята на страната спад на реалния БВП (с 10% спрямо предходното тримесечие), което е съизмеримо със срива на икономиката по време на Виденовата зима през 1997 г. от 10,1%, припомнят от БНБ. В следващите месеци на тази година обаче се наблюдава възстановяване на икономическата активност, като се очаква да продължи плавното покачване на потреблението и заетостта. Годишната инфлация пък ще се забави значително до 0,3% в края на 2020 г., прогнозират от БНБ.

Доходи

Безработицата в края на 2020 г. ще се повиши до 6,1%. Въпреки това заплатите ще продължават да се повишават, макар и с по-малък темп от преди.

Сред факторите, които се очаква да подкрепят растежа на трудовите възнаграждения през 2020 г., са влезлите в сила в началото на годината промени в политиката на правителството по доходите, както и обявеното допълнително увеличение на заплатите на работещите на първа линия в борбата с разпространението на COVID-19, посочват от БНБ. Положително влияние са оказали и мерките по запазване на заетостта и доходите на наетите.

София

Нормално е заплатите да продължават да се увеличават, коментираха и от Института по пазарна икономика (ИПИ) при обсъждане на актуализацията на бюджета на София. На един зает в сферата на туризма и ресторантьорството в София, която беше най-засегната от мерките с коронавируса, се падат двама работещи в IT сектора. Той почти не усети кризата, а заплатите в него са четири пъти по-високи от тези в туризма, коментираха от АПИ.

Тази седмица предстои Столичната община да представи актуализация на бюджета си. Заделени ще бъдат 4 млн. лева повече за градския транспорт, който беше сред най-засегнатите, обясни заместник-кметът по финансите Дончо Барбалов. Допълнителни 1,2 млн. лева ще бъдат заделени и за улично осветление и маркировка. Ще започне строителството и на детските градини, за които държавата предостави средства на Столична община.