Назад

Безвъзмездно финансиране

20.04.2021 г., с.9

Безвъзмездно финансиране

Американска помощ за „Топлофикация“

За пътна карта

 

Американската агенцията за търговия и развитие (USTDA) може да осигури безвъзмездно финансиране за разработването на пътна карта за надграждане на “Топлофикация - София” ЕАД. Това се казва в докладна на зам.-кмета по финанси Дончо Барбалов до Столичния общински съвет. Ще бъдат направени препоръки относно цялостното преустройство на експлоатацията, финансовото състояние и правната и управленска структура на дружеството. Безвъзмездни средства са в размер на 921 554 щатски долара и са за привличането на екип от висококвалифицирани американски експерти.