Назад

Безплатна реклама за бизнеса, подпомагащ културата


14.12.2020 г., с. 14

 

Безплатна реклама за бизнеса, подпомагащ културата

 

Фирмите, които спонсорират културни и спортни прояви в столицата, ще могат да поставят рекламни елементи със своето лого по време на събитията.

Това предвижда изменение в Наредбата за преместваемите обекти, рекламните и информационните елементи, което ще бъде обсъдено от Столичния общински съвет тази седмица. Сегашната наредба дава възможност на терени общинска собственост да се провеждат акционни събития - културни и спортни прояви, както и честване на национални празници. Може да се поставят и информационни елементи, свързани със събитието, за срок от един месец.

С измененията се предлага да може да се извършва и рекламна дейност чрез поставяне на логото на спонсора на събитието. Целта е да се насърчи бизнеса да подпомага културни и спортни прояви, които са приоритет на общината, посочват вносителите. Те подчертават, че рекламата може да съдържа само логото на спонсора. Контролът по тази дейност ще се осъществява от главния архитект.