Назад

Без наем дo 30 юни за общински имоти

19.04.2021 г., с. 9

ОБЛЕКЧЕНИЯ

Без наем дo 30 юни за общински имоти

Условието е обектите да не са работили

Облекченията за бизнеса в София да бъдат удължени, предвид продължаващата епидемична обстановка, предлага председателят на комисията по финанси и бюджет в Столичния общински съвет Георги Георгиев. Той предлага изцяло да бъдат освободени от наем временните стопани на имоти на общината или на общински дружества за срок не по-дълъг от периода 1 февруари - 30 юни. Условието е договорът за наем да е сключен преди 13 март 2020 г., а обектите да не са работили за времето, през което ще им бъде опростен дължимият наем.

Друго предложение е изцяло освобождаване от обезщетение за ползване отново за период, не по-дълъг от 1 февруари 30 юни, за договори, сключени преди 13 март 2020 г. Освобождаването от обезщетение се предлага да важи за ползватели на общински имоти или имоти на общинските дружества, ако са преустановили своята дейност.

Желаещите да се възползват от облекченията, е необходимо да подадат декларация по образец и счетоводни документи до 31 юли 2021 година, информират от СОС.