Назад

Анализи от подготовката на Програма за София


05.03.2021 г., с. 9

 

Анализи от подготовката на Програма за София

37 691 деца ходят в общински градини

Общината полага усилия да намали броя на необхванатите, отбелязват от „Софияплан"

 

Общо 37 691 деца се обучават в общинска детска градина през 2020 г., а 3463 деца са в частна. Неприети са останали 2200 хлапета. Това показват данните от анализите за развитието на здравната, образователната, социалната и културната инфраструктура на Столичната община, които Общинското предприятие „Софияплан" представя.

Те са част от поредицата за актуалното състояние и тенденциите в развитието на Столичната община (СО) и са първи етап от подготовката на Програма за София - новият план за интегрирано развитие на столицата до 2027 г.

Досега бяха представени проучванията за състоянието на икономиката, населението и обитаването, както и на транспортната, енергийната и ВиК инфраструктура.

Образователната инфраструктура (училища, ясли и детски градини, частни и публични) на Столичната община е разпределена относително равномерно на територията на София, пишат от „Софияплан."

Недостатъчно обслужени с такива обекти остават териториите в южната част на града, където през последните години се урбанизират нови зони, предимно с жилищни функции - кварталите „Манастирски ливади" - Изток, „Кръстова вада", „Карпузица", „Витоша-ВЕЦ Симеоново". В тези квартали няма изградени общински учебни и детски заведения.

През последните години СО полага усилия да намали броя на необхванатите деца, като инвестира в изграждане на нови и разширяване на съществуващи детски градини, отбелязват от Общинското предприятие.

Към 2020 г. на територията на СО функционират общо 273 училища. От тях 175 са общински, 39 са държавни и 59 са частни. Един от основните проблеми е броят на учениците, които отпадат от образователната система, се казва в анализа. През последните 5 учебни години от образователната система на основното образование (1. – 8. клас) в СО отпадат средно по 680 ученика годишно.

В София се намират 22 от всички 54 университета в страната. Между 2014 и 2019 г. броят на обучаващите се студенти постоянно намалява, което е резултат и от демографската ситуация в страната.