Назад

80% от жилищата с нова дограма и изолация


26.02.2021 г., с. 9

 

Енергия

80% от жилищата с нова дограма и изолация

Съоръженията на „Топлофикация“ са остарели

 

Над 80% от жилищата в Столична община вече са със сменена дограма и частична топлоизолация. Това констатират от София-план в своя анализ на различните аспекти на градското развитие на столицата.

По данни на Електроенергийния системен оператор (ECO) има достатъчно производствени мощности за задоволяване на нуждите от енергия на Столична община. Услугите на „Топлофикация София“ се ползват над 410 хиляди битови и стопански абоната, които нарастват ежегодно със средно 0,5 до 0,7 процента. Независимо от непрекъснато увеличаващия се товар, консумираната топлинна енергия като цяло намалява и тази тенденция не е временна.

Немалка част от основните съоръжения на „Топлофикация София“ обаче са остарели и с изтичащ експлоатационен ресурс. Много от тях трябва спешно да бъдат обновени с нови високотехнологични инсталации, отчита анализът.