Назад

46 000 на забавачка в София


15.09.2020 г., с. 6

 

46 000 на забавачка в София

 

46 000 деца посещават ясли и градини в София.
Уверявам, че ще продължим да изграждаме детски ясли, колкото се налага, защото в крайна сметка нашата цел е системата на детските заведения, която в момента има над 46 000 деца, да работи, заяви заместник-кметът на столицата по образованието Тодор Чобанов. Той провери вчера ремонта на детска градина „Приказен свят“ в Студентски град.

Извършва се реконструкция на бивша етернитова сграда за 8 групи и разширение с изцяло нова сграда за още 4 групи. Ситуирането на сградите в терена освобождава голям южен двор, в който са разположени игралните площадки за всички групи и природен кът. Между двете сгради е предвидена топла връзка. За всяка група е предвиден модул, който съдържа необходимите помещения за провеждане на ежедневните занимания и всички дейности, съпътстващи заниманията на децата.