Назад

4 на сто е ръстът в строителството


05.11.2020 г., с.5

 

4 на сто е ръстът в строителството

 

През третото тримесечие на годината местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1696 жилищни сгради със 7414 жилища в тях и 964 166 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение от 24,5% при издадените разрешителни и 25,1% при жилищата в тях. Това показват данните на НСИ. На годишна база отново има ръст, но доста по-малък - от 4%. Интересното тук обаче е, че спрямо 2019 г. жилищата в планираните сгради намаляват със 17,8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 301, Пловдив - 257, София - 138, Варна - 128, и Благоевград - 116. Най-много нови жилищни сгради обичайно са започнали да се строят в Пловдив - 176, следва София (столица) с 211, София - 137, Варна - 130. И на последно място се нарежда Стара Загора със 65 започнати жилищни сгради.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 10,9%, докато броят на жилищата в тях намалява с 16%, а разгънатата им застроена площ - с 20%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 92,3%, а тяхната РЗП - над два пъти.