Назад

„Веолия" гарантира услугите си в България

23.03.2020 г., стр. 11

Всички екипи на Групата се обединяват, за да се справят е кризата, предизвикана от COVID-19

Компаниите от групата „Веолия" в България са в готовност от началото на март и прилагат редица мерки за решаването на проблемите, предизвикани от разпространението на заразата с COVID-19. Създаден е специален кризисен екип, който координира действията между отделните дружества за максимално бързо комуникиране на полезна информация и осигуряване на адекватна реакция в бързо променящата се ситуация.

Предприетите мерки напълно отговарят на препоръките на държавните органи и съответстват на насоките, дадени от групата „Веолия"

„Реорганизацията на нашата дейност следва два основни приоритета с еднаква значимост: да запазим здравето и безопасността на нашите служители и клиенти и да осигурим непрекъснатост на услугите си" посочва Франсоа Деберг, регионален директор на „Веолия" за България.

Центровете за услуги в София и Варна са затворени и определени задачи от непървостепенна важност, изискващи пряк контакт между хората, са отменени. Където е възможно, за служителите е въведено редуване на работа в офис и работа от вкъщи на ротационен принцип.

Към днешна дата няма докладвани случаи на заразени служители в компаниите на Веолия.

За другия приоритет - осигуряване непрекъснатостта на услугите, някои от които са с жизненоважно значение за обществото като водоснабдяването, всяко дружество е създало свой кризисен екип. Изпълняват се планове за действие за гарантиране непрекъснатостта на услугите с възможно най-добро качество при специфичните обстоятелства, отчитат от „Веолия"

В „Софийска вода" са въведени мерки, чрез които водоснабдителните и канализационните услуги в столицата ще бъдат гарантирани дори и при появата на случаи на заразени служители от компанията. Качеството на водата не е изложено на риск и отговаря на всички нормативни изисквания за качество.

„Веолия Енерджи Варна" се мобилизира, за да поддържа предоставянето на услугите за отопление и битово-гореща вода на гражданите и промишлеността.

„Веолия Енерджи Сълюшънс" адаптира организацията на работата си, за да осигурява непрекъснатост на свързаните с водата и енергията услуги, предоставяни на летища, търговски и офис сгради, индустриални клиенти.

Тези планове ще се адаптират съобразно промените в ситуацията, като разчитаме на мобилизацията и солидарността на екипите ни в тази безпрецедентна криза. Ще реорганизираме дейностите си, като използваме нашите дигитализирани процеси и експертизата на групата в управлението на кризи, заявяват от „Веолия"