Назад

25 644 екоуреди сменят печките на въглища


31.12.2020-03.01.2021 г., с.6

 

Проектът свързан с подобряване качеството на въздуха

25 644 екоуреди сменят печките на въглища

Стойността на поръчката е 41,1 млн. лв., ще бъдат обхванати 9300 домакинства

Вече са одобрени 5506 домакинства

 

Столична община обяви обществена поръчка за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 25 644 устройства за битово отопление на електричество, природен газ, топлофициране, пелети и радиатори, с които безплатно ще бъдат подменени старите печки на дърва и въглища на всички граждани, които се включат в програмата за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво, съобщават от Столична община.

Проектът е насочен към подобряване на качеството на атмосферния въздух в София, за които София спечели финансиране от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020”.

Столична община ще сключи рамково споразумение с избраните изпълнители за доставка и монтаж на нови отоплителни уреди в три обособени позиции.

Първата обособена позиция е за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление, втората - за устройства за отопление на пелети и радиатори и третата - за устройства за отопление на природен газ и радиатори. Прогнозните количества по първата обособена позиция са 8543 климатика, по втора - 5 285 уреди и 9444 радиатора, по третата - 793 уреда и 1579 радиатора. Броят на уредите е прогнозен и е за целия период на проекта до 31/12/2023 г. Общата стойност на поръчката е 41 110 579, 00 лв. с ДДС.

С осигурения финансов ресурс ще могат да бъдат обхванати над 9300 домакинства, като до момента одобрените кандидати за подмяна на отоплителни устройства са 5506.