Назад

Всеки пети столичанин против синя зона през уикенда

30.08.2019 г., с. 8

 

Изследване на „Визия за София":

Всеки пети столичанин против синя зона през уикенда

Открояват като приоритет безопасните улици  и чистотата на въздуха

 

Всеки пети, или 21% от столичани са против въвеждането на синя зона през уикенда. Това стана ясно от проучване на инициативата „Визия за София", в което е изследвано кои са най-важните стратегически цели за развитието на града според софиянци.

Столичани оценяват като най-приоритетни мерките и целите, свързани със запазването на живата среда в града, естетиката и качеството на градската среда и чистотата по отношение на въздух, води, улици и шум. Публичният транспорт се приема като важна сфера за развитие наред с изграждането на безопасни улици улеснени пешеходни пресичания, качествена пътна настилка, създаване на споделени улици и пространства за гражданите. Противоречиви са мненията за мерки като въвеждането на входна такса за преминаване с МПС през централна градска част и стесняването на лентите за движение по главните улици. Против въвеждането на входна такса за преминаване през централната градска част са 21%, като слабо приоритетна я определят 29%, а с оценка над 6 я оценяват 50% от интервюираните.

Доста поляризирани са мненията и за въвеждане на такса „задръстване". Против са 18 на сто, с ниска приоритетност я определят 11%, но за 70% тази мярка е важна и получава оценки над 6, като 27% й поставят най-високата оценка -10. Като важен фактор за средата гражданите посочват и градския транспорт, който според допитаните има нужда от инвестиции в разширяване на мрежата, намаляване на интервалите между превозните средства оптимизиране на маршрутите и спирките, както и изграждане на буферни паркинги и разширяване и популяризиране на системата „паркирай и се вози".

Образованието е оценено със средна оценка по степен на важност 8,13, а като най-важни мерки за неговото развитие са посочени обновяването на материалната база на училищата, увеличаването на броя на местата по райони в детските ясли, градини, училища, отварянето и обновяването на повече градски пространства за младежи, връзката на бизнеса с образованието. Предлагането на културни събития също е една от най-високо оценените области.