Назад

Столичани искат no-добър градски транспорт и повече пешеходни зони

30.08.2019 г., с. 4

 

Столичани искат no-добър градски транспорт и повече пешеходни зони

Жителите на града са раздвоени за въвеждането на платено влизане в центъра

 

Светослав Спасов

Жителите на София биха подкрепили разнообразни мерки и инициативи, ако те доведат до повишаване на безопасността на улиците в града, улесняване на пешеходното пресичане, подобряване на качеството на пътната настилка и създаване на комфортна и безопасна пешеходна мрежа. Хората очакват от общината да освобождава пространства и площади от автомобили, когато това е възможно, и да ги отрежда за пешеходци. Заедно с това столичани се интересуват и очакват конкретни действия за подобряване на обществения транспорт - оптимизиране на линиите, свързаността между тях, спазване на графика. Това показва представително социологическо проучване, направено по поръчка на проекта „Визия за София".

В същото време темата за мобилността и придвижването поражда и най-големите разногласия между живеещите в София. „Противоречиви са мненията за мерки като въвеждането на входна такса за преминаване с МПС през централна градска част, стесняването на лентите за движение по главните улици, въвеждането на синя зона през почивните дни и такса задръствания, които имат както своите противници,

така и силни привърженици", отчитат от „Визия за София". Проектът се финансира от Столичната община и включва специализирани изследвания за различни аспекти от живота в града, които би трябвало да се вземат предвид от политиците при решаване на проблемите в града.

 

ЧИСТА СРЕДА

 

Освен мерки за по-лесно и безпроблемно придвижване софиянци очакват много повече и по отношение на екологията и насърчаването на икономика, която пази околната среда. „Чистата околна среда, икономическо развитие, което щади средата и ресурсите, са сферите, които се открояват като най-приоритетни за гражданите в получената обратна връзка и изследване на нагласите", се казва още в проучването. „Като приоритетни се определят действията за запазване на живата среда в града, запазването на съществуващото улично озеленяване и създаване на ново, изграждане на нови градски паркове, контрол над бездомните домашни животни, възстановяване и опазване на естествените корита на реките и осъществяване на инициативи за опазване на биологичното разнообразие (напр. залесяване, поставяне на хранилки)", се отбелязва в него. В сферата на икономиката очакванията са за по-масово използване на възобновяеми източници за производство на енергия (вятърна енергия, слънчева енергия, т.н.), създаване на нови горски масиви в околоградските територии, внедряване на мерки за енергийна ефективност на всички съществуващи сгради, използване на дъждовните води и др.