Назад

София с 589 млн. лв. собствени приходи

07.11.2019 г., стр. 15

Колите плащат по-малко данъци, хотелите повече

Облекченията за екологичните автомобили намалиха приходите на общината

Валери Роев

589 млн. лева от данъци и такси е събрала Столичната община от началото на годината до края на октомври. Намалели са приходите от данъка за превозните средства, но се увеличават тези от туризма.

Това съобщи за „Телеграф“ досегашният заместник-кмет на София по финансите Дончо Барбалов, който през изминалия мандат отговаряше още за здравеопазването и транспорта в столицата. По думите му намаляването на приходите от данъка върху колите е очаквано. „Знаете, че през тази година бяха въведени промени в начина, по който се образува този данък - увеличена беше отстъпката за по-високо екологичните МПС и съответно беше увеличено облагането за по-старите и неекологични автомобили. В резултат на тази промяна има намаление на приходите в бюджета на Столична община от този данък“, коментира Барбалов. Постъпленията от налога възлизат на 85,6 млн. лв. към 31 октомври. През цялата минала година те бяха 105,8 млн. лв.

Туризъм

Тази година прави впечатление положителният резултат при приходите от туристическия данък -1,83 млн. лв. за първите 10 месеца, което е с 33,3 хил. лв. повече, в сравнение със същия период на 2018 г. Този данък е важен от гледна точка на това, че средствата от него се използват за подобряване и развитие на туристическата инфраструктура в града, посочи още Дончо Барбалов. Столична община си партнира активно с Министерството на туризма, което разработва и предстои да внедри национална информационна система. В нея ще постъпват данните от всички хотели и места за настаняване. Това ще засили контрола върху работата им и съответно ще повиши приходите от този местен данък. А туристическият данък е един от важните приходи в бюджетите на по-малките общини.

Имоти

98,1 млн. лева са постъпили в хазната на Столичната община от данък „сгради“ от началото на годината. Приходите от такса смет пък са 188,1 млн. лева. Като цяло през последните години по тези пера има стабилност на приходите, посочи Барбалов. Постъпленията от данъка за възмездно придобиване на имущество са 99,6 млн. лв., което е с 2,4 млн. лв. повече от същия период на миналата година. „Следим с особено внимание този данък, защо-то той е индикатор за състоянието на имотния пазар в града и косвен индикатор за очакванията на хората за икономическото развитие. Естествено, в края на годината ще е по-ясна картината - дали има някаква тенденция за спад или увеличение, защото някои единични големи сделки могат сериозно да повлияят върху приходите от този данък“, посочи заместник-кметът по финансите.

Постъпленията от строителни разрешения за първите 10 месеца на годината са 10,2 млн. лв., като в сравнение със същия период на миналата година има лек спад. Засега обаче не се наблюдават съществени промени в темпа на изграждане на нови офис и жилищни сгради.