Назад

Съдът задължи Столичното кметство да пуска във Фейсбук данни за въздуха

12.11.2019 г., стр. 3

Столицата прави план за садене на дървета до 2020 г.

Улиците трябва да се мият два пъти месечно от май до октомври

План за засаждане на дървета до 2020 г. е длъжна да представи Столичната община по делото за мръсния въздух, заведено от неправителствената организация „Група за чист въздух и граждани“. Съдът отмени част от определението си от 8 юли тази година, като някои от мерките отпаднаха, но пък други бяха разширени.

Ангажиментът на кметството да мие машинно два пъти месечно улиците от май до октомври остава. Ако времето позволява, от октомври до април миенето трябва да е веднъж месечно. Отпада обаче зимното миене на улиците. Премахва се и искането на таблата на градския транспорт да бъде изписвана информация за замърсяването на въздуха поради техническа невъзможност, гласи определението на Софийския градски съд. Остава обаче ангажиментът общата площ на миенето да не е по-малко от 10 847 дка. Постановлението на съда се разширява с изискването графикът за миене да се публикува на сайта на общината, както и СПРАВКАЗА ИЗВЪРШЕНОТО ВСЕКИ МЕСЕЦ

Миенето на основни улици е част от официално приетите мерки на общината срещу мръсния въздух.

За да имат гражданите пълна и навременна информация за въздуха в града, съдът задължава „Московска“ 33 да им даде възможност за пряк достъп до данните от измервателните станции. Това трябва да се случва не само в сайта на общината в интернет, но и да се създаде профил във Фейсбук, в който да се публикуват ежедневно данните за качеството на атмосферния въздух.  

И в момента на сайта на Столичната община се публикуват данни за концентрацията на фините прахови частици в реално време. Нивата на основните замърсители на въздуха се оповестяват и на табла в центъра на града - на Орлов мост и на ул. „Раковски“.

Друго задължение, постановено от съда, е Столичната община да обявява справка за извършените проверки по

ЗАБРАНИТЕ ЗА ВЛИЗАНЕТО НА ТЕЖКОТОВАРНИ КАМИОНИ и строителни машини над 4 тона в зона „Първа“ и на превозни средства до 3,5 тона в зона „Център“, които не отговарят на европейските стандарти за вредни газове.

Освен това общината се задължава да обявява ежемесечно на сайта си и справка за извършените проверки и констатираните нарушения по прилагането на наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на София.

В цялостната система от мерки за чист въздух влиза и изграждането на велоалеи от периферните квартали към центъра, което ще намали автомобилния трафик в центъра.