Назад

ОСТАВКА: Шефът на „Топлофикация София" напусна

19.11.2019 г., с. 16

 

ОСТАВКА

Шефът на „Топлофикация София" напусна

 

Изпълнителният директор на „Топлофикация София" инж. Кремен Георгиев подаде оставка. Тя е депозирана в - Надзорния съвет на дружеството и приета единодушно от членовете му. Решението му е било предмет на предварително обсъждане и на по-ранен етап с Надзорния съвет, който своевременно е предприел действия за осигуряване нормалното функциониране на дружеството, съобщиха от „Топлофикация София". За нов изпълнителен член на Управителния съвет е избран Александър Александров.

Той е магистър „Топлоенергетика" от Технически университет - София, с няколко специализации в Германия, включително по Програма за обучение на висши мени-джърски кадри и повече от 20-годишен опит на ръководни позиции във водещи български и международни компании.