Назад

ЕК ни дава над 90 млн. евро за завод за ток от боклук

26.11.2019 г., стр. 5

Инсталацията за над 157 млн. евро в София до края на 2023 г.

Съоръжението ще произвежда топлинна енергия за 40 000 домакинства и електроенергия за 30 000

Ще бъдат оползотворени 180 000 т отпадъци годишно

Европейската комисия одобри отпускане на помощ от над 90 млн. евро за изграждане на завод за производство на ток от боклук в София. Планът предвижда високоефективна централа  за комбинирано производство на електроенергия   и топлинна енергия, използваща гориво, получено от негодни за рециклиране битови отпадъци.

Проектът струва над 157,5 млн. евро без ДДС. От тях ЕК одобри отпускане на пряка безвъзмездна помощ от около 90,8 млн. евро, финансирана от структурните фондове на ЕС, управлявани от България. За да покрие останалата част от финансирането, Столичната община взима от Европейската инвестиционна банка заем от 67 млн. евро. за срок от 29 г.

Инсталацията ще бъде изградена на площадката на ТЕЦ „София" от „Топлофикация" ЕАД до края на 2023 г. и ще работи по технологията „скарно изгаряне". Тя ще произвежда топлинна енергия с мощност приблизително 55 MW и електроенергия с мощност 19 MW. За гориво ще бъдат използвани около 180 000 т негодни за рециклиране битови отпадъци годишно.

Съоръжението ще захранва с топлоенергия 40 000 домакинства и с електроенергия -30 000. Лятото топлата вода на всички абонати, които захранва ТЕЦ „София", ще бъде осигурена изцяло от инсталацията за производство на енергия от РДФ. РДФ-горивото е предварително сепариран и третиран отпадък, от който са извлечени тежките метали, хлора и т. н.

Инсталацията ще спести между 15 и 18 млн. евро годишно от природен газ и 5 млн. лв., които в момента се плащат на циментовите заводи за оползотворяване на РДФ. Очакваната годишна печалба от нея е 10 млн. евро, а поддръжката й - 7 млн. евро на година.

Инсталацията ще замени стари производствени мощности на ТЕЦ „София". По този начин емисиите на фини прахови частици на ТЕЦ-а ще намалеят с 9,6%.