Назад

ЕК ни дава €94 млн. за ток от боклуци

26.11.2019 г., стр. 9

ИНСТАЛАЦИЯТА ЩЕ Е С ТОПЛИННА МОЩНОСТ 55 МВТ

Европейската комисия одобри близо 94 млн. евро за високоефективна централа за комбинирано производство на енергия от отпадъци в България, съобщиха от ЕК. На 8 октомври 2019 г. България уведоми Комисията за своите планове за подпомагане на изграждането и експлоатацията на високоефективна централа за комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия в София.

Централата ще произвежда топлинна енергия с мощност приблизително 55 МВт и ток за 19 МВт. За гориво ще бъдат използвани около 180 000 тона негодни за рециклиране битови отпадъци годишно. Инсталацията, която ще бъде изградена от „Топлофикация" ЕАД,, ще бъде свързана с топлофикационната мрежа на София. Изграждането ще приключи до края на 2023 г.

Европодкрепата е по две отделни мерки. Едната е пряка безвъзмездна помощ в размер на приблизително 90,8 млн. евро (около 177,6 млн. лв.), финансирана от структурните фондове на ЕС, управлявани от България. Другата мярка е заем за около 3 млн. евро (около 5,8 млн. лв.), отпуснат от Столичната община на „Топлофикация" с преференциална лихва.

Енергийният експерт проф. Атанас Тасев обясни за „Монитор", че технологията за използване на RDF-гориво, произведено от отпадъци е много по-екологична.

„Това гориво е и високоефективно. То има калоричност от 4500 ккал за килограм, колкото и на кафявите въглища, но без съдържание на сяра и други вредни емисии", обясни той. Професорът припомни още, че сега общината плаща на фабриките за цимент да изгарят RDF-горивото, което се произвежда в нейния завод за рециклиране на отпадъци, а с новата инсталация то ще бъде оползотворявано за производство на ток и топлина.