Назад

Двойно повече туристи в столицата

14.11.2019 г., стр. 4

Броят на реализираните в София нощувки се е увеличил повече от 2 пъти за периода 2010-2018 година, като е нараснал от 1 120 755 до 2 488 490 нощувки на година.

Запазва се тенденцията около 2/3 от нощувките да се реализират от чужденци. Това показва новият годишен доклад "Туризъм и въздушен транспорт в София 2019" на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции. София се определя като един от най-сигурните градове за туристи.

Докладът показва, че 1,8 дни престоява един турист в София, като средно за страната се падат 3,4 дни.