Назад

Дават безплатно проекти за ремонт на собственици на ценни сгради в столицата

Собственици на сгради в София, които са паметници на културата, ще могат да получат безплатно проекти за тяхната реставрация. Това предвижда общинската програма „Културно наследство" Приемането на заявления по нея стартира от вторник.

Пилотният бюджет на програмата за тази година е 300 000 лв. Максималният размер за изготвяне на нужните проекти за опазване, реставрация, консервация и социализация на един обект е 75 000 лв.

Право да кандидатстват за финансиране по програмата имат притежателите на имоти, които са частна, общинска или държавна собственост.

Сградите трябва да имат статут на културна ценност с национално, местно или ансамблово значение.

Всички условия, както и нужните документи за кандидатстване са публикувани на сайта на направление „Архитектура и градоустройство" -sofia-agk.eom/Pages/Render/1011.

Заявленията се подават лично или чрез упълномощен представител, пощенска или куриерска услуга в деловодството на НАГ, като срокът за кандидатстване е до 31 октомври.

Собствениците няма да получават директно финансови средства, а проектната документация и авторски надзор при изпълнение на ремонта. Проектантите ще се избират от Столичната община по Закона за обществените поръчки. Срещу тази помощ обаче собствениците ще трябва да поемат ангажимент, че ще извършат предвидените в проектите дейности в 3-годишен срок.

Ако не спазят това условие, те ще трябва да върнат средствата, дадени за изготвянето на проектите.

В София има над 1400 ценни сгради, близо 60% от тях са в центъра.