Назад

Брюксел одобри 94 млн. евро, за да прави София парно и ток от отпадъци

26.11.2019 г., стр.5

Централата трябва да е готова в края на 2023 г., ще пести 20 млн. евро годишно

Новата инсталация ще намали цената на парното

В Швеция така се оползотворяват 99% от боклука, инсталациите са на метри от кварталите

Брюксел одобри 94 млн. евро за изграждане на високоефективна централа за комбинирано производство на енергия от отпадъци в “Топлофикация - София”, съобщиха в понеделник от Европейската комисия. Тя трябва да бъде готова през 2023 г.

Комисията съобщава, че подкрепата ще е от две отделни мерки:

- пряка безвъзмездна помощ от 90,8 милиона евро (около 177,6 милиона лева), финансирана от структурните фондове на ЕС, управлявани от България;

- заем, отпуснат от Столичната община на “Топлофикация - София”, с преференциална лихва, възлизащ на приблизително 3 милиона евро (около 5,8 милиона лева).

“Мярката за подкрепа ще помогне на България да постигне целите си по отношение на енергийната ефективност и ще допринесе за намаляване на емисиите на въглероден диоксид в съответствие с целите на ЕС в областта на околната среда, без да се нарушава ненужно конкуренцията, заяви по повод на това решение комисарят по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестегер.

Централата ще произвежда топлинна енергия с мощност 55 мегавата и 19 мегавата за тока. Така до няколко години живеещите в центъра на София през лятото може да се къпят с топла вода, нагрята с топлоенергия, добита от отпадъци. Това ще се случи с изграждането на инсталация за RDF гориво в ТЕЦ “София”. Тя ще оползотворява горивото, произведено от завода за преработка на отпадъци. Ще бъдат използвани около 180 000 т негодни за рециклиране битови отпадъци годишно.

Централата ще произвежда топлинна енергия за 40 хил. домакинства и ток за 30 хил.

В летните месеци топлата вода на всички абонати, които захранва ТЕЦ “София”, ще бъде осигурена изцяло от съоръжението.

Инсталацията, която ще бъде изградена от “Топлофикация-София”, дружество, изцяло притежавано от Столичната община, ще бъде свързана с топлофикационната мрежа на София.

Това е третият етап от дългогодишния проект в областта на околната среда, финансиран от структурните фондове на ЕС за подобряване на третирането на отпадъците в Софийска област.

По него Столичната община работи от десетина години. Той е част от мащабния проект на столицата за управление на отпадъците.

През 2010 г. София спечели европейско финансиране за изграждането на завод за преработка на отпадъци. През 2012 г. ЕК одобри технологията на завода с производство на RDF гориво и залага използването му за производство на енергия от “Топлофикация - София”. Така благодарение на завода и компостиращите инсталации за преработка на зелени и хранителни отпадъци от 480 563 т събрани боклуци 84% са рециклирани и оползотворени. Сега София депонира едва 16% от отпадъците, а преди десетина 100 процента RDF горивото е предварително сепариран и третиран отпадък, от който са извлечени тежките метали, хлор и т.н. Преди това от боклуците са отделени материалите, които може да се рециклират.

При избора на технология са сравнени двете най-утвърдени - изгаряне на скара и в кипящ слой. Експертите избират скарно изгаряне заради предимствата на вида RDF гориво и по-малкото летяща пепел в димните газове. Тя отговаря на задължителното условие на ЕК за най-добра доказана технология, за която тя осигурява безвъзмездно финансиране.

С горенето на RDF прогнозата е, че ще се намали с 10% ползването на природния газ от “Топлофикация - София”. 65 млн. куб. м природен газ годишно ще бъдат заменени с безплатно за столичани гориво. Така спестените средства ще са между 15 и 18 млн. евро годишно от природен газ и 5 млн. лв., които сега се плащат на циментовите заводи за оползотворяване на RDF горивото от завода.

Очакванията са новата инсталация да намали цената на парното.

Освен това според сметките на общината тя ще реализира 10 млн. евро печалба, а разходите ѝ ще са до 7 млн. евро годишно.

Еврокомисията разрешава държавната помощ за тази централа, тъй като е установила, че комбинираното производство на електро- и топлинна енергия от новата инсталация ще позволи икономия на 46,5% първична енергия в сравнение с разделното производство на ток и топлина. Брюксел е установил още, че мерките са необходими, тъй като проектът не би могъл да бъде осъществен без публична подкрепа.

Къде в Европа работят такива инсталации?

В ЕС има над 450 инсталации за производство на енергия чрез изгаряне на битови отпадъци.

Във Виена битовите отпадъци се горят в 3 такива завода. Първият е построен още през 80-те години на миналия век, намира се в центъра и дори се е превърнал в част от забележителностите. “Шпителау” обработва 250 000 т битови отпадъци и осигурява отопление за над 60 000 домакинства и електричество за над 50 хил., а на покрива му гнездят соколи.

В Швеция, където 99% от битовите отпадъци се оползотворяват, инсталациите са на 300 м от кварталите.

Фандъкова: "И ЕК потвърди, че проектът отговаря на най-високите екостандарти"

Решението на Европейската комисия да одобри и съфинансира изграждането на инсталацията за производство на топлинна и електроенергия от РДФ на София е ключово за екологичното и трайно решаване на проблема с оползотворяване на отпадъците на столицата. Така столичният кмет Йорданка Фандъкова коментира решението на Брюксел за одобрение на проекта за инсталация, която ще оползотворява горивото, произведено от завода за преработка на отпадъци, и от него ще произвежда електро- и топлоенергия за 40 000 домакинства.

„Проектът ни е разгледан от всички дирекции на Европейската комисия и те потвърждават, че той отговаря на най-високите екологични изисквания. С това решение ЕК опровергава негативните внушения, които се правят, срещу инсталацията, факт е, че това е най-сигурният и ефективен начин за трайно решаване на цялостния процес на преработка и оползотворяване на отпадъците на София“, подчерта Фандъкова.

Тя добави, че в решението за одобрение на проекта Брюксел посочва, че с инсталацията ще се постигнат целите за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и за енергийна ефективност. Също така европейските страни с най-високи нива на рециклиране и разделно събиране са държавите с най-голям брой на инсинератори за производства на енергия от нерецикпируеми отпадъци. Съвместно с Европейската инвестиционна банка Столичната община разработва и насоки за повишаване на разделното събиране на отпадъци в София.