Назад

Брюксел ни дава 94 млн. евро да правим ток от боклук

26.11.2019 г., стр. 15

Европейската комисия ще отпусне на страната ни 94 млн. евро за изграждане на централа за производство на топлинна и електрическа енергия от отпадъци.

Това съобщиха от комисията вчера, след като на 8 октомври България уведоми комисията за своите планове за подпомагане на изграждането и експлоатацията на високоефективна централа за комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия в София. Централата ще произвежда топлинна енергия с мощност приблизително 55 MW и ток за 19 MW. За гориво ще бъдат използвани около 180 000 тона негодни за рециклиране битови отпадъци годишно.

Инсталацията, която ще бъде изградена от „Топлофикация София", ще бъде свързана с топлофикационната мрежа на София. Изграждането ще приключи до края на 2023 г.