Назад

500 млн. евро ще се вложат в нов квартал с училище

30.08.2019 г., с. 10

 

500 млн. евро ще се вложат в нов квартал с училище в предградията на София в близост до село Волуяк. За реализирането му е предвиден период от около 8 г. До момента са вложени 55 млн. евро за купуване на 1 388 896 кв. м земя. Общата площ на проекта е 140 хектара с имоти на българското дружество „Кадмос“. Към момента няколко компании са изявили интерес за участие, съобщи Теодорос Аристодему, управител на дружеството. Той е основател на „Алисто девелопърс“, което е дружество-майка. Аристодему е един от най-големите строителни предприемачи в Кипър.