Назад

По Европейската програма "Околна среда" София гради ВиК мрежа за 1,3 млрд. лева

17.12.2019 г., стр. 6

Проектите са за 18 столични района   

Столичната община ще кандидатства за изграждане на ВиК мрежа за 1,3 млрд. лева. Избраните райони са с население над 10 000 жители, което е необходимо условие за финансиране по ОП „Околна среда“ 2014 2020. Това съобщи заместник-кметът по строителство Ирина Савина.

Самите проекти трябва да са готови до 2023 г., като в тях са включени и модернизирането на двете пречиствателни станции за питейни води в Бистрица и Панчарево, както и станцията за отпадни води в Кубратово.

С разработката на проучването е анализирана съществуващата ВиК система, определени са границите на агломерациите на територията на общината и са идентифицирани мерки, целящи постигане на съответствие с директивите на ЕС в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, посочи Савина. По думите й са изготвени прединвестиционни проучвания за всички територии с дефинирани несъответствия и са разработени инвестиционни проекти в идейна фаза за агломерациите над 10 000 жители:

А самите агломерации са идентифицирани като „София - град“ (включени са 18 столични района), „Банкя“ (Част Север и част Юг, кв. „Градоман“, кв. „Михайлово“, кв. „Вердикал“ и с. Иваняне) и „Нови Искър“ (кв. „Кумарица“, кв. „Курило“, кв. „Славовци“, кв. „Изгрев“ и кв. „Гниляне“).