Назад

100% от питейната вода на столицата вече се пречиства

17.12.2019 г., стр. 5

София влага 1,3 млрд. във ВиК мрежата

През последните 10 г. са изградени и реконструирани над 400 км тръби

София доизгражда ВиК мрежата в града с 1,3 млрд. лв. Това стана ясно от изготвено от Столичната община регионално прединвестицион-но проучване, което е необходимо условие за финансиране на проекти за изграждане на водопроводна мрежа по оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, представено от зам.-кмета по строителство Ирина Савина. Тя съобщи, че през този програмен период допустими за финансиране по ОПОС са агломерации с население над 10 000 жители

Консултантът, изготвил предпроектното проучване, е идентифицирал три такива агломерации -София-град, Банкя и Нови Искър. Савина уточни, че общата стойност на всички проекти, които е необходимо да бъдат реализирани, за да се постигне пълно съответствие с европейските директиви за ВиК мрежата, е около 1,3 млрд. лева. Изпълнението на тези проекти ще бъде разделено на два етапа. В етап 1 ще се реализират приоритетни проекти на обща стойност над 350 млн. лв. със средства от ОП „Околна среда 2014 - 2020“. Проектите от етап 2 ще се финансират през следващия програмен период с европейски средства и други източници на финансиране, информира зам.-кметът. Савина каза още, че в момента 100 процента от питейната вода на София се пречистват, а 76% от територията на общината са покрити с канализационна мрежа

Според анализите на експертите с реализацията на обектите по ОПОС този процент ще достигне 90 процента. Ирина Савина каза още, че в последните години размерът на направените инвестиции във ВиК инфраструктурата на Столична община е повече от 500 млн. лв. Те са вложени в реконструкция и доизграждане на мрежа в райони, където тя е построена частично или изцяло липсва. Средствата са от инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД, от ОПОС 2007 - 2013, програма ИСПА, ПУДООС и бюджета на Столичната община. За периода от 2009 г. до сега са изградени и реконструирани над 400 километра водопроводна мрежа.