Назад

Общината иска „Софийска вода" да инвестира 365 милиона

Според новото споразумение френският концесионер трябва да изплати и заемите за 100 млн. до 2021 г.

Минимална инвестиция от 200 млн. лева до 2021 г. и още поне 165 млн. лева до края на концесията през 2025 г. Това предвижда проект на допълнително споразумение между Столична община и "Софийска вода".

Целта е да се подобрят условията по концесионния договор с френската компания "Веолия". За това съобщи председателят на Столичния общински съвет (СОС) Елен Герджиков. "Допълнителното споразумение не третира цената на водата", уточни той. Предложението трябва да бъде обсъдено и гласувано на заседанието на СОС на 25 януари. Проектът предвижда също концесионерът да изплати всички свои заеми до края на концесията през 2021 г.

"Има два големи заема с общ размер 100 млн. лева. До този момент по тях са обслужвани само лихвите, не е плащан нито един лев по главницата", обясни Герджиков. "Ако не бяхме успели да накараме концесионера да гарантира, че тези заеми ще бъдат изплатени до края на 2021 г., имаше опасност след края на концесията част от тях да останат като задължение за Столична община", допълни той.

Предвижда се опция, ако заемите не бъдат изплатени, Столична община едностранно да прекрати концесията с "Веолия".

Нов момент ще е и изготвянето на анекс към договора за процедурите и сроковете за предаване на активите при изтичане на концесията. Към момента такава процедура не е била заложена в договора. Анексът трябва да е готов до 2022 г.

Постигната е договорка със "Софийска вода" за предаване в края на концесията на всички бази данни,вкл. клиентска база данни, регистрите на ГИС, цялата интелектуална собственост, с която дружеството оперира.