Назад

Нова услуга на „Топлофикация София"

Училища и градини с по-ниски сметки за парно

Потребили сме по-малко топлоенергия през декември

690 МВтч са спестили 13 административни сгради от прилагането на услугата „Управление на енергията", която „Топлофикация София" предлага на своите клиенти за втора поредна година.

Сред тях са 6 училища и 2 детски градини, в които консумацията на топлинна енергия е намаляла средно с 18% за училищните сгради и с около 11 % в детските заведения, при това без да се наруши топлинният комфорт на децата по време на учебния процес.

За внедряването на новата енергийна услуга е необходимо да се инсталира СКАДА система в абонатната станция на сградата, а данните да се предават по GPRS/ GSM мрежа директно на експертите в компанията.

От дружеството информираха, че декемврийските сметки за парно и топла вода вече готови. Заради по-топлия декември през 2017 г. е отчетено по-ниско общо потребление на топлоенергия - 415 230 МВтч, докато през същия месец на 2016 г. са фактурирани 460 749 МВтч.