Назад

И прокуратурата спира небостъргача на бул. „България"

Софийската градска прокуратура атакува пред административния съд решение на Столичния общински съвет (СОС), с което е извършена замяна на земя и фирма НИКМИ е получила терен на бул. „България" и бул. „Иван Евст. Гешов", върху който планира да изгради небостъргач.

Решението от 26 октомври 2006 г.. С него е била извършена замяна на реални части в имота, който е бил частна общинска собственост, и се намира на кръстовището на двата булеварда с обща площ 3060 кв. м., с друг имот, собственост на фирма НИКМИ АД с обща площ от 374 кв. м. При проверката на прокуратурата станало ясно, че при постановяване на решението си СОС е допуснал нарушения на редица закони - за общинската собственост, за собствеността, правилника за прилагане на закона за държавната собственост.

Не са спазени изискванията за управление и разпореждане с общинско имущество, не са спазени нормативните изисквания по прекратяване на съсобствеността върху имот, не е проведен търг за него, пренебрегнато е наличието на спор за правото на собственост върху парцела, което е било пречка за извършване на замяната. Затова прокуратурата е поискала от съда решението на СОС да бъде отменено.

В средата на септември общинарите решиха да прекратят градоустройствената процедура за строежа на 44-етажния небостъргач. Намерението за издигането му предизвика десетки протести на живущите в района.

Стигна се дотам да премахнат оградата, която фирмата беше поставила, но тя отново се появи. Главният архитект на София Здравко Здравков също няколко пъти се обяви против строителството и общината два пъти отказва да издаде разрешение за строеж.