Назад

До 2030 г. с 40% по-малко парникови газове

07.11.2018 г., стр. 7

София ще си постави за цел да намали парниковите газове с 40% до 2030 г., ако се присъедини към Глобалното споразумение на кметовете за климат и енергия. „Да намалим емисиите на С02 (и евентуално на други парникови газове) в нашите общини с най-малко 40% до 2030 г. чрез подобряване на енергийната ефективност и по-широко използване на възобновяеми енергийни източници", е една от целите, описани в доклада на столичния кмет Йорданка Фандъкова, с който тя предлага присъединяването.

Ако в четвъртък столичният общински съвет гласува „за", общината ще има 2 г. да разработи План за действие за устойчива енергия и климат. Той трябва да включва дейности за намаляване на парниковите газове и за адаптация към климатичните промени за периода 2020-2030 г. От 2007 г. до 2015 г. парниковите газове в София са намалели с 10%.