Назад

Столицата участва в международен проект

София насърчава млади предприемачи

Лаборатория за иновации ще помага на хора с идеи да трупат умения за реализация

Столичната община ще участва в международен проект, чрез който ще бъдат насърчавани млади предприемачи. В инициативата София си партнира с Будапеща, Белград, градове в Словения и Австрия, Румъния и организации от Словения, Австрия и Чехия.

Проектът е за 30 месеца и е финансиран от ЕС. Струва 111 572 евро, от които 85% са от Европейския фонд за регионално развитие, а 15% са от републиканския бюджет. Целта е да се разкрива потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион.

Ще се подобрява сътрудничеството на страните от региона и на мерките им за управление на иновации. С тази цел местната власт, университети и предприятия, ще създават стратегии за стимулиране на младежкото предприемачество. Партньорите ще проучват опита на градовете относно мерките за образование и заетост на младите хора на възраст 15-29 г. Местният бизнес и младежката общност заедно с центрове и асоциации ще се обединяват в местни консултативни групи за иновации. Конкретните действия за успешна реализация на идеите, както и обмененият опит от градовете ще бъдат отразени в стратегии.

Ще бъде създадена и лаборатория за иновации. С нейна помощ млади хора с идеи ще получават помощ и опит от ментори. Те ще подобряват уменията си, необходими за успешната им реализация.